Dzień profilaktyki Raka Piersi | 2021-2024

Kategoria
Akcje specjalne
O Projekcie

Dzień Profilaktyki Raka Piersi (realizowany w latach 2021-2024)

Akcja zorganizowana przez Miasto Gdynia i Gdyńskie Centrum Zdrowia w ramach programu profilaktyki zdrowotnej kobiet.

 

Centrum Handlowe Riviera